För att göra en reservation ring 0455-107 77 eller boka direkt i formuläret.

Kontakta Time Out

Riksvägen 30,  37162 Lyckeby
Tel 0455-10777
Vid bokning samma dag vill vi att ni ringer oss!
Bra att ringa och dubbelkolla trots bokningsbekräftelse!